• ...
تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول جانم بسوخت آخردر کسب این فضائل - ثبت نام سمینار از طریق سایت سمینار Glaucoma96.sums.ac.irامکان پذیر می باشد. مبلغ ثبت نام 250000 تومان
ثبت نام اپتومتریست ها از طریق سایت می توان ثبت نام نمود - لطفا فیش واریزی خود را درسایت ثبت نماید و درروزسمینارهمراه داشته باشید. مبلغ ثبت نام 150000تومان
1395/09/23 ادامه مطلب


دبیرخانه کنفرانس
دبیرخانه همایش : آدرس خیابان خلیلی - بیمارستان خلیلی - دفتر بخش چشم - دبیرخانه سمینار تلفکس : 36291779-071 آدرس ایمیل : khheyeo@sums.ac.ir شماره حساب : 0109903763003 بانک صادرات شعبه درمانگاه مطهری شیراز- بنام آقایان : دکترمجید فروردین - دکترمحمدرضا طالب نژاد شماره شبا: 280190000000109903763003 IR
مبلغ ثبت نام 250000تومان

رزرواسیون آنلاین هتل اليزه
جهت رزرو هتل به آدرس :
Contact@Elysee.Ir
مراجعه فرمایید
یا
با شماره تلفن 07136238890 داخلی 123 تماس حاصل فرمایید.سه شنبه 29 خرداد ماه 1397

تا همایش ...

0-1
برگزار کنندگان
حامیان
کنگره های مرتبط